Fransk Polering

divider2-300x26

Polering af træ med shellak

Fransk polering af træ med shellak er en meget gammel snedkerteknik, der trods gentagne forsøg med andre metoder, har bibeholdt sin fulde overlegenhed. I dag er det desværre ikke en del af uddannelsen inden for snedkerfaget, som det var i gamle dage.
Shellakpolering er til dato den fineste og ædleste behandling, man kan give træ, og er derfor nok en metode, der aldrig lader sig fortrænge trods de utallige mange alternativer, der er kommet til i tidens løb.
Shellakken og fransk polering har været brugt på de fleste flygler og klaverer, der er blevet produceret i 19. og 20. århundrede. Dette betyder, at størstedelen af de flygler og klaverer, der står i folks hjem i dag, er fransk poleret.

Læs mere længere nede på siden

Bestil tid til Fransk Polering

divider2-300x26

Oplever De problemer med bestilling, er De altid velkommen til at ringe på 20 70 78 78 eller kontakte os på mail mail@pianoservice.dk

Loading...

Historie

Fransk polering blev fremtrædende i det 18. århundrede.
I den victorianske æra blev fransk polering almindeligvis brugt på mahogni og andre dyre tømmer. Det blev anset for den bedste og flotteste finish til fine møbler og strengeinstrumenter som pianoer, violiner og guitarer. Processen var meget arbejdskrævende, og mange fabrikanter opgav teknikken omkring 1930, idet de foretrak de billigere og hurtigere teknikker .
En af de store egenskaber ved fransk polering ud over det flotte skin er, at emnet bevare sin evne til at resonere  samtidig med, at man opnår en usædvanlig stor farvedybde i emnet, især når vi taler om sort polering, men også i de mørke træfarver såsom mahogni.
Dette er stort set umuligt at opnå med de moderne plastiklakker, man bruger i dag.

Lakskjoldlus | Tachardia lacca

Egentlig kan man godt kalde fransk polering for organisk, idet shellakken kommer fra den lille lakskjoldlus, der hedder Tachardia lacca (se ill. e til højre).
Lakskjoldlus optræder i store flokke. Der skal 150.000 til en produktion på 1 kg shellak.
Hunlusen, som er storproducenten, lever kun i 6 måneder og ernærer sig ved at stikke sin snabel ind i grenene, på såkaldte ”laktræer”, og suge saften i sig.
Saften omdannes i lusens legeme til stoklak – et harpiksagtigt sekret, der sveder ud gennem porer i dens hud.Det aflejres på grenene som en tyk skal af lak – og dækker det skjold, som hunlusen (ill. f) og dens larver lever under.Det harpiksagtige sekret er den eneste animalske harpiks, man kender.Sekretet består af harpiks, voks og et rødt farvestof/bindemiddel.Heraf udvinder man shellak.
Fransk polering må betegnes som en yderst miljøvenlig metode.

Før & efter

Vores referencer

divider2-300x26